รับตรวจบ้านชลบุรี ตรวจคอนโดชลบุรี LookingHOME by Engineer

รับตรวจบ้านชลบุรี ตรวจรับคอนโดชลบุรี โดยวิศวกรมืออาชีพ LookingHOME by Engineerอุปกรณ์ส่วนใหญ่ Made in Japanคุณสมบัติของผู้นำทีมตรวจ by LookingHOME1.ผ่านการสอบจากสภาวิศวกรเพื่อสิทธิถือบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกร 2.ผ่านการสอบอบรมจรรณยาบรรณวิชาชีพวิศวกร3.ผ่านการสอบและอบรมผู้ตรวจสอบอาคารภายในปี 25554.ผ่านการสอบและอบรมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยอาคารภายในปี 25555.ผ่านการอบรมตรวจสอบ วิเคราะห์ รอยร้าว ปัญหาฐานรากและการแก้ไข6.ผ่านการอบรมตรวจสอบและติดตั้งอลูมิเนียมช่องเปิด7.ผ่านการอบรมมาตราฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า(ฉบับใหม่ล่าสุด)https://www.facebook.com/lookinghomechonburi/สอบถาม Line ID : pi_patpoomTel.081-1777870 ภูมิรับตรวจบ้านชลบุรี, ตรวจรับคอนโดชลบุรี, จ้างตรวจบ้านก่อนโอนชลบุรี, ตรวจบ้านก่อนรับโอน, บริการตรวจบ้าน บริการตรวจคอนโด

Comments are closed.