Blog Archives

บิ๊กอ๊อด เปิดยุทธศาสตร์เดินหน้าฟุตบอลไทย8ด้าน

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยยุทธศาสตร์ MOVING FORWARD เดินหน้าฟุตบอลไทย 8 ด้านพล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยยุทธศาสตร์ MOVING FORWARD เดินหน้าฟุตบอลไทย 8 ด้าน ในการดำเนินงานสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในสมัยที่ 2 ดังนี้1.เดินหน้า สานต่อแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : จากยุควางรากฐาน สู่ยุคแห่งการพัฒนา แบบ 360 องศา ทั้งในระดับโครงสร้าง ตลอดจนถึงทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการยกระดับฟุตบอลไทยตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี2.เดินหน้า ก่อนสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ : ด้วยเงินสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ 500 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ กำลังดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฟุตบอลที่ทันสมัยแบบครบวงจรและยั่งยืน3.เดินหน้า ติดตามและสะสางคดีความ : ในส่วนของคดีทุจริตผลการแข่งขัน จำเป็นต้องได้รับการสานต่อ และทำให้การล้มบอลหายหมดไปจากวงการฟุตบอลไทย เช่นเดียวกับปัญหาคดีความที่มีต่อบุคคลและนิติบุคคล จำเป็นต้องได้รับการสะสางให้เสร็จสิ้น4.เดินหน้า พัฒนาโครงสร้างการบริหารสมาคมฯ : ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างสมาคมฯอย่างต่อเนื่อง โดยมีอุปนายก […]