Blog Archives

บริการรับสแกนเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

บริการรับสแกนเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

www.bangupproduct.co.thติดต่อเราเพื่อตอบข้อซักถามที่คุณสงสัยได้ตลอดเวลาที่คุณจักรพันธุ์ โทร.062-461-5593 , 02-971-2094บริการรับสแกนเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพบริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ได้ให้บริการสแกนเอกสารด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปีโดยทางเรามีบริการสแกนเอกสารที่ครบวงจรตั้งแต่การ รับ-ส่งเอกสาร สแกน จัดเก็บ จัดทำดรรชนีการค้นหา ตรวจสอบคุณภาพงาน ฯลฯครอบคลุมทุกบริการสแกนเอกสาร มั่นใจได้ด้วยทีมงานคุณภาพที่ผ่านงานสแกนและตรวจสอบเอกสาร มากว่า 100 ล้านแผ่นต่อปีซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการให้บริการรับสแกนเอกสารของเราเนื่องจากผลงานจะออกมาดีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นสำคัญที่สุดโดยจะทำให้รู้ถึงปัญหาในงานสแกนเอกสารและสามารถป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยระบบเทคโนโลยีการสแกนเอกสารที่ดีที่สุดในประเทศทำให้เรามีความสามารถในการรับสแกนเอกสารได้หลากหลายชนิดกระดาษ ตั้งแต่ขนาดเท่านามบัตรจนมีขนาดใหญ่ถึง A0++โดยการให้บริการสแกนเอกสารของเรานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ การปฏิบัติงานที่หน่วยงานของลูกค้า และ การปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ดังรายละเอียดด้านล่าง1.ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า (Onsite Service)คือการให้บริการงานสแกนเอกสารในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะนำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าไปสแกนเอกสารและบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของลูกค้า โดยการให้บริการแบบนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงาน และเอกสารโดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ไม่ให้อนุญาตนำออกสู่ภายนอกได้ เป็นต้น2.ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ (Offsite Service)คือการให้บริการโดยนำเอกสารต่างๆมาสแกนและบันทึกที่บริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารเพื่อมาดำเนินการสแกนและบันทึกข้อมูล เมื่อดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารกลับคืนลูกค้าตามสถานที่เดิมของเอกสารที่ตามที่ตกลงกับลูกค้า โดยในขั้นตอนตั้งแต่การรับเอกสารจากลูกค้าจนกระทั่งส่งเอกสารคืน ทางบริษัทฯ จะมีระบบการตรวจรับเอกสารในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความปลอดภัยของเอกสารตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการสแกนเอกสารขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า A4 จนถึง A0++ใบตอบรับ , เอกสารประกันภัย , แบบสอบถามนิตยสาร , หนังสือ […]